[PROXMOX] Usuwanie starych snapshotów LVM

Luty 15th, 2012 by Sławek

Jeśli w logam pojawiają nam się podobne błędy jak poniżej to być może mamy problem z jakimś starym snapshotem, który nam wisi i pewnie blokuje kolejne

/dev/dm-5: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error
/dev/dm-5: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error
/dev/dm-5: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error


Sprawdzamy który Device mapper jest przypisany do wolumenu fizycznego

lvdisplay|awk '/LV Name/{n=$3} /Block device/{d=$3; sub(".*:","dm-",d); print d,n;}'

Otrzymujemy poniższy wynik, na którym mamy winowajcę powyższych błędów
„dm-5 /dev/sam_500_1/vzsnap-master-0″ :

dm-10 /dev/sam_/vm-101-disk-1
dm-4 /dev/sam_500_1/vm-101-disk-1
dm-5 /dev/sam_500_1/vzsnap-master-0
dm-7 /dev/sam_500_1/vm-102-disk-1
dm-8 /dev/sam_500_1/vm-103-disk-1
dm-9 /dev/hmtl/vm-102-disk-1
dm-0 /dev/pve/swap
dm-1 /dev/pve/root
dm-2 /dev/pve/data

Usuwanie starych snapshotów LVM
Przydatne polecenia : ls -l /dev/mapper/, lvs, lvremove -f

lvremove /dev/mapper/sam_500_1-vzsnap--master--0

Po usunięciu uszkodzonego snapshotu wszystko powinno wrócić do normy :)

Article Global Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Eli Pets

Zostaw komentarz

*