Replikacja dwóch serwerów Memcached

Październik 4th, 2011 by Sławek

Dzisiaj przedstawię instrukcję jak krok po kroku skompilować, skonfigurować i uruchomić Memcached w trybie replikacji, co jest bardzo przydatną funkcjonalnością kiedy korzystamy posiadamy klika serwerów www podpiętych do Load Balancera, a do przechowywania w sesji użytkowników wykorzystujemy serwer Memcached. Instalację opiera się o system Fedora Core 14 (Laughlin) oraz aktualnej wersji Memcached 1.4.7.

Będą nam potrzebne dwa serwery o adresach 192.168.0.1 i 192.168.0.2 oczywiście połączone ze sobą w siecią. Konieczny jest także dostęp do konta root-a.

Pierwszym krokiem będzię zainstalowanie kliku paczek niezbędnych do spatchowania kodu memcached oraz późniejszego jego skompilowania
Polecenia wywołujemy na obydwu serwerach.

[root@host ~]$ yum install patch gcc-c++ libevent-devel libevent make -y

Następnie przechodzimy do katalogu tmp i pobieramy potrzebne źródła memcached oraz repcached

[root@host ~]$ cd /tmp/
[root@host tmp]$ wget http://memcached.googlecode.com/files/memcached-1.4.7.tar.gz
[root@host tmp]$ tar xvzf ./memcached-1.4.7.tar.gz
[root@host tmp]$ wget http://mdounin.ru/files/repcached-2.3.1-1.4.7.patch.gz
[root@host tmp]$ gunzip ./repcached-2.3.1-1.4.7.patch.gz

Po pobraniu i rozpakowaniu przechodzimy do katalogu ze źródłami memached…

[root@host tmp]$ cd memcached-1.4.7

…i aplikujemy patcha repcached…

[root@host memcached-1.4.7]$ patch -p1 -i ../repcached-2.3.1-1.4.7.patch

…po wszystkim pozostaja nam odpalić ./configure…

[root@host memcached-1.4.7]$ ./configure --enable-replication

.. teraz juz możemy przejść do kompilacji naszego memcached.

[root@host memcached-1.4.7]$ make && make install

Kolejną czynnością jest przygotowanie systemu dla memcached

[root@host memcached-1.4.7]$ mkdir /var/run/memcached/
[root@host memcached-1.4.7]$ ln /usr/local/bin/memcached /usr/bin/memcached

Następnym krokiem będzie skonfigurowanie serwera memecached
Ważne: Patch wprowadza nowe atrybuty dla memcached -x określa adres IP zdalnego serwera a -X port do komunikacji serwerów replikacji domyślnie 11212.

[root@host tmp]$ vim /etc/sysconfig/memcached

Tutaj należy podać adres drugiego serwera czyli dla pliku konfiguracyjnego na serwerze 192.168.0.1 podajemy OPTIONS=”-x 192.168.0.2 -X 11212″ i na odwrót.

PORT="11211"
USER="memcached"
MAXCONN="1024"
CACHESIZE="64"
OPTIONS="-x 192.168.0.2 -X 11212"
[root@host tmp]$ vim /etc/init.d/memcached
#!/bin/sh
. /etc/init.d/functions
 
PORT=11211
USER=memcached
MAXCONN=1024
CACHESIZE=64
OPTIONS=""
 
if [ -f /etc/sysconfig/memcached ];then
. /etc/sysconfig/memcached
fi
 
# Check that networking is up.
. /etc/sysconfig/network
 
if [ "$NETWORKING" = "no" ]
then
exit 0
fi
 
RETVAL=0
prog="memcached"
pidfile=${PIDFILE-/var/run/memcached/memcached.pid}
lockfile=${LOCKFILE-/var/lock/subsys/memcached}
 
start () {
echo -n $"Starting $prog: "
# Ensure that /var/run/memcached has proper permissions
if [ "`stat -c %U /var/run/memcached`" != "$USER" ]; then
chown $USER /var/run/memcached
fi
 
daemon --pidfile ${pidfile} memcached -d -p $PORT -u $USER -m $CACHESIZE -c $MAXCONN -P ${pidfile} $OPTIONS
RETVAL=$?
echo
[ $RETVAL -eq 0 ] && touch ${lockfile}
}
stop () {
echo -n $"Stopping $prog: "
killproc -p ${pidfile} /usr/bin/memcached
RETVAL=$?
echo
if [ $RETVAL -eq 0 ] ; then
rm -f ${lockfile} ${pidfile}
fi
}
 
restart () {
stop
start
}
 
# See how we were called.
case "$1" in
start)
start
;;
stop)
stop
;;
status)
status -p ${pidfile} memcached
RETVAL=$?
;;
restart|reload|force-reload)
restart
;;
condrestart|try-restart)
[ -f ${lockfile} ] && restart || :
;;
*)
echo $"Usage: $0 {start|stop|status|restart|reload|force-reload|condrestart|try-restart}"
RETVAL=2
;;
esac
 
exit $RETVAL
[root@host memcached-1.4.7]$ chmod 755 /etc/init.d/memcached
[root@host memcached-1.4.7]$ /etc/init.d/memcached start

Ustawiamy memceched aby był uruchamiany wraz ze startem systemu.

[root@host memcached-1.4.7]$ chkconfigmemcached on

Sprawdzamy czy demon się uruchomił

[root@host memcached-1.4.7]$ netstat -anpt|grep memcached

Powinniśmy zobaczyć taki wynik

tcp   0   0 0.0.0.0:11211   0.0.0.0:*   LISTEN   15898/memcached

Ważne: Jeśli mamy firewalla, który domyślnie blokuje wszystkie porty należy dodać reguły odblokowujące porty domyślnie 11211 i 11212 oczywiście jeśli nie zdefiniowaliśmy innych portów.

Testowanie :

Serwer 192.168.0.1

telnet 127.0.0.1 11211
set klucz 0 0 4
test
quit

Serwer 192.168.0.2

telnet 127.0.0.1 11211
get klucz
test

Powinniśmy otrzymać taki wynik :

VALUE klucz 0 4
test
END

wpisujemy quit aby wyjść z konsoli telnet.

quit

W ten oto sposób otrzymaliśmy klaster master to master złożony dwóch serwerów memcached, nic nie stoi na przeszkodzie aby połączyć więcej niż dwa serwery kaskadowo przy czym ostatni łączy się z pierwszym.

Article Global Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Eli Pets

Zostaw komentarz

*